خرید اشتراک

فضای ذخیره سازی برای آپلود با لینک مستقیم

برای خرید باید در سرویس اشتراکی ثبت نام کنید.
10GB
25GB
50GB
100GB
250GB
500GB
1TB
2TB
3TB
4TB
5TB
7TB
10TB
حداکثر حجم برای هر فایل: 20 گیگابایت
محدودیت روزانه آپلود از لینک: 20% فضای کل اشتراک تا سقف 200GB و تعداد 160 لینک
محدودیت روزانه آپلود: 100% فضای کل اشتراک تا سقف 500GB
محدودیت ماهانه آپلود: حداکثر تا 2 برابر فضای کل اشتراک
شرایط و قوانین
برای انتقال فایل های خود از سرورهای دیگر به یوآپلود و یا تغییر محدودیت ها به ما اطلاع دهید.